Skip to main contentMgr. Jindřich Vencefr

Klinický psycholog

Vítejte na stránkách Psychologické ambulance Rakovník s.r.o.

Mojí specializací je psychoterapeutická péče s jednotlivci, páry či celými rodinami. Psychoterapie je druh léčby či poradenství, které si klade za cíl v bezpečném prostředí různými technikami pomoci klientům s konkrétními problémy a starostmi, které je v životě potkávají. Síla psychoterapie je především v čase věnováném výlučně klientům, kteří pracují na uvědomování si a vyjasňovaní si svých životních cílů, a posilují zde vlastní schopnosti, které jim dopomohou se k těmto konkrétním cílům přiblížit.

Základy mé práce s klientem pramení v systemické psychoterapii, která mimo jiné staví na rovnosti rolí klienta s terapeutem. To v praxi znamená, že se nesnažím stavět do role "experta" na klientův život, spíše bych řekl, že klienta spoluprovázím určitou fází jeho života, kdy je pro něj samotného obtížné dosáhnout vnitřního klidu a spokojenosti. Terapie je většinou cílena na řešení problematické situace. Jedna z cest psychoterapie spočívá například v "modelování" budoucnosti bez problému, který ke mně klienta přivádí. Tento styl psychoterapie je nejen efektivní, ale i elegantní v tom, že bývá pro klienta bezpečnější a méně náročný nežli jiné terapeutické přístupy.

O mně


Psychologii jsem vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně v letech 2002 až 2008 a od té do doby jsem získával profesní zkušenosti ve zdravotnických zařízeních s různými specializacemi, od oblastní nemocnice přes soukromý sektor až po psychiatrickou nemocnici a samostatnou ambulanci.

Společnost jsem založil v roce 2015 a jejím cílem je poskytování odborných psychologických služeb pro obyvatele Rakovníka a okolí.

Mezi nabízené služby patří psychoterapeutická péče pro osoby, které se aktuálně či dlouhodobě necítí v psychické pohodě a rovnováze a přejí si ve svém životě změnu k vlastní větší spokojenosti. Psychoterapii nabízím ve formě individuální, párové či rodinné podle aktuální potřeby.

Dále poskytuji psychologická vyšetření pro potřeby zdravotnických specialistů či jiných institucí, kde je odborná diagnostika žádána.

Mojí specializací je psychoterapeutická péče s jednotlivci, páry či celými rodinami. Psychoterapie je druh léčby či poradenství, které si klade za cíl v bezpečném prostředí různými technikami pomoci klientům s konkrétními problémy a starostmi, které je v životě potkávají. Síla psychoterapie je především v čase věnováném výlučně klientům, kteří pracují na uvědomování si a vyjasňovaní si svých životních cílů, a posilují zde vlastní schopnosti, které jim dopomohou se k těmto konkrétním cílům přiblížit.

Základy mé práce s klientem pramení v systemické psychoterapii, která mimo jiné staví na rovnosti rolí klienta s terapeutem. To v praxi znamená, že se nesnažím stavět do role "experta" na klientův život, spíše bych řekl, že klienta spoluprovázím určitou fází jeho života, kdy je pro něj samotného obtížné dosáhnout vnitřního klidu a spokojenosti. Terapie je většinou cílena na řešení problematické situace. Jedna z cest psychoterapie spočívá například v "modelování" budoucnosti bez problému, který ke mně klienta přivádí. Tento styl psychoterapie je nejen efektivní, ale i elegantní v tom, že bývá pro klienta bezpečnější a méně náročný nežli jiné terapeutické přístupy.

Další součástí mé práce jsou psychologická vyšetření různého zaměření (vyloučení psychotického stavu, posouzení úrovně poruchy nálady, vyjádření k úrovni intelektu atd.), podle toho, pro jaké účely je vyšetření požadováno ( možnost hospitalizace, žádost o ID, vydání zbrojního průkazu atd.)

Profesní životopis

Zaměstnání:

2015 Psychologická ambulance Rakovník s.r.o.

2014 - 2016 Medicentrum Beroun + Centrum krizové intervence, PN Bohnice

2011 - 2014 Psychiatrická nemocnice Bohnice

2009 - 2011 Soukromá klinika Logo, Praha

2008 - 2009 Oblastní nemocnice Kladno a.s.

2007 - 2008 Daikin Device Czech Republic s.r.o.,

Brno

2006 - 2007 Republikové centrum vzdělávání, Brno

Vzdělání:

2014 Specializovaná způsobilost klinická psychologie

2014 Certifikovaný kurz v systematické psychoterapii

2006 - 2010 ISZ - Gaudia, Praha, psychoterapeutický výcvik - systemický směr

2002 - 2008 Masarykova universita Brno, filosofická fakulta, jednooborová psychologie

1992 - 1996 Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

Odborné praxe, stáže, školení:

2012 - 2013 Kurz Rorschachova metoda, Exnerův CS, PL Bohnice

2011 - 2014 Lékařské semináře v rámci vzdělávání PNB

2011 Specializovaná diferenciální diagnostika v klinické psychologii dospělých, PL Bohnice

2011 Kurz - CARS škála dětského autismu, APLA Praha

2011 Seminář Pomoc a vztah, Dynamika attachmentu v pomáhajících profesích

2010 Kurz hypnózy, Kroměříž

2009 Kurz- Diagnostika dětí s PAS, APLA Praha

2009 Odborná stáž - Neuropsychologická diagnostika a rehabilitace, VRÚ Slapy

Ceník


Psychologická péče v mé ordinaci je plně hrazena zdravotními pojišťovnami

Všeobecná zdavotní pojišťovna (111)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

Oborová zdravotní pojišťovna (207)

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

Pojišťovna Ministerstva vnitra (211)

Pro klienty, kteří nechtějí hradit péči ze zdravotního pojištění, si účtuji:

Individuální terapie (50min)700 Kč

Párová terapie (80min)1000 Kč

Rodinná terapie (80min)1000 Kč

Psychologické vyšetření (dle zadání a náročnosti)2500 - 4000 Kč

Kontakt


   Psychologická ambulance Rakovník s.r.o.

Poštovní 150, Rakovník, 269 01

IČO: 041 47 294

   Ordinační hodiny

PO 7-11 12-15

UT 8-11 12-15

ST 12-18

ČT 7-11 12-16

PÁ 7-12

Objednání termínu je možné pouze telefonicky nebo emailem

   +420 777 711 317

   psycholograkovnik@email.cz