Skip to main content
PhDr. Lenka ŠlégrováPhDr. Lenka Šlégrová

Psycholožka

Vzdělání v oboru Psychologie jsem se začala věnovat v rámci specializačního studia na Střední pedagogické škole v Berouně a následně na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jsem v roce 2013 studia zakončila dosažením titulu PhDr. Již od roku 2004 se věnuji práci s dětmi zejména předškolního a mladšího školního věku. Nabízím poradenství v oblasti vývoje, výchovy a vzdělávání dětí. Poskytuji také psychologická vyšetření pro možnost posouzení aktuálních obtíží a stanovení předpokládaných intelektových schopností.

O mně


V rámci vědeckého výzkumu se zabývám canisterapií - pozitivním působením psa na člověka. Na toto téma byla v r. 2014 vydána elektronická kniha s názvem Využití canisterapie v psychoterapii u dětí předškolního a mladšího školního věku, ve které popisuji různé aspekty canisterapie u malých dětí a uvádím závěry mého výzkumu.

Na klientovy obtíže se snažím nahlížet komplexně, v r. 2011 jsem proto své odborné portfolio rozšířila o kvalifikaci Poradce pro výživu, která se významným způsobem podílí na správném fungování lidské psychiky.

Profesní životopis

Zaměstnání:

2022 Psychologická ambulance Rakovník s. r. o.

2016 Pedagogicko-psychologická poradna v Rakovníku – psycholog

2011 Výživový specialista

2010 Pedagogicko-psychologická poradna v Rakovníku – speciální pedagog, okresní metodik školní prevence

2007 Mateřská škola

Vzdělání:

2021 Psycholog ve zdravotnictví

2007 - 2013 Univerzita Palackého v Olomouci, obor Psychologie

2012 - 2013 Střední pedagogická škola v Berouně, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

2003 - 2007 Střední pedagogická škola v Berouně, obor Pedagogické lyceum

Odborné kurzy, stáže, školení:

2021 Kurz administrátorů testů kognitivních schopností Woodcock-Johnson IV

2017 Kurz seznamující s užíváním testu SON-R 2,5-7

2017 Předškoláci ve školce – školní zralost a připravenost v praxi MŠ

2016 Předškolák s problémovým chováním

2016 Výcvik v práci s IDS (The Intelligence and Development Scales)

2016 Výcvik v práci s WISC-III (Wechslerova inteligenční škála pro děti)

2014 Impulzy života

2013 Hodnocení a sebehodnocení dětí v mateřské škole

2011 Školení pro výživové specialisty

2011 Prevence sociálně patologických jevů – Drogové a jiné závislosti

2010 Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci

2010 Role metodika při pedagogicko-psychologické poradně

2010 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ

2010 Aplikovaná psychodiagnostika dospělých

2008 Zvládej svůj život

2008 Korespondenční kurz Rodina

Ceník


Psychologická péče v mé ordinaci je plně hrazena zdravotními pojišťovnami

Všeobecná zdavotní pojišťovna (111)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

Oborová zdravotní pojišťovna (207)

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

Pojišťovna Ministerstva vnitra (211)

Kontakt


   Psychologická ambulance Rakovník s.r.o.

Poštovní 150, Rakovník, 269 01

IČO: 041 47 294

   Ordinační hodiny

PO 7-12 (od ledna 2022 )

Objednání termínu je možné pouze telefonicky nebo emailem

   +420 775 510 114

   psychologslegrova@email.cz