Skip to main content
Mgr. Anna MánkováMgr. Anna Mánková

Psycholožka

Vystudovala jsem Filosofickou fakultu University Karlovy obor psychologie.Během studia jsem studovala Psychoterapeutickou fakultu a obor Arteterapie naJihočeské Univerzitě a později Obecnou antropologii na FSV UK.

Absovovala jsem základní výcvik v Systemické práci a v práci s imaginacemi (KIP). Další kursy: Systemická práce s dětmi (Hermés), Krizová intervence (Linka bezpečí), Práce se systémem (Remedia) aj.

V oboru se stále vzdělávám, účastním se specializačních a supervizních seminářů, učím se dalším psychoterapeutickým technikám.

O mně


Od roku 2016 pracuji v ambulanci v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, spolupracuji s odborníky v jednotlivých případech. Kromě profesionálního přístupu nabízím osobní zaujetí a osobní sebezkušenost v jednotlivých přístupech, znalost účinků jogové praxe a čchi-kungu v sebeúzdravě a harmonizaci organizmu. V rámci psychoterapie využívám také techniky mind-fullness a hlubokých relaxací s možností ovlivnění prostřednictvím sugesce či autosugesce.

Využívám kognitivně - behaviorálních strategií (rozpoznání špatných vzorců myšlení a chování a jejich změna). Zaměřuji se raději na řešení problěmů než hledání skrytých příčin, dle přání klienta také používám relaxační techniky, dechová cvičení k redukci úzkostných a jiných obtíží. Práce s představami umožňuje hledat příčinu obtíží, zpracovat bolestnou zkušenost (trauma).

Při psychosomatických obtížích ráda doporučuji čínskou medicinu, jógové techniky.

Profesní životopis

Praxe:

2016+ Psychologická ambulance - psycholog (ONMB)

2005 - 2015: Školní psycholog na SŠ, ZŠ učitel, asistent žáka, školní psycholog

2003 - 2005: Soukromá praxe, diagnostika, bilanční poradenství, lektor

2001 - 2003 Diagnostický ústav pro mládež - psycholožka (práce s ohroženou mládeží a rodinami, prevence, diagnostika)

1997 - 2000 Soukromé rodinné centrum - skupinová práce s malou skupinou (předškoláci a ml. Školáci, rodinné poradenství)

1997 - 1999 Studium - FSV UK - obecná antropologie

1997+ FN v Motole - Dětská neurologická klinika - psycholog

1990 - 1996 Studium FF UK – psychologie

1989 - 1990 PCP - Rozvoj vyšetřovacích metod

Ceník


Psychologická péče v mé ordinaci je plně hrazena zdravotními pojišťovnami

Všeobecná zdavotní pojišťovna (111)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

Oborová zdravotní pojišťovna (207)

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

Pojišťovna Ministerstva vnitra (211)

Kontakt


   Psychologická ambulance Rakovník s.r.o.

Od 1.ledna 2020 bude ordinace přemístěna do Poštovní ulice 150

Husovo náměstí 2347, Rakovník, 269 01 (3. patro)

IČO: 041 47 294

   Ordinační hodiny

ČT 7:30-15

PÁ 7:30-14

Objednání termínu je možné pouze telefonicky nebo emailem

   +420 775 510 114

   psychologmankova@email.cz